Trestegsmodellen

I vårt sätt att arbeta använder vi oss av en trestegsmodell för hur vi tillsammans skall hitta den bästa vägen framåt för dig:

Kartläggning - Vem är jag, vad vill jag?
Vi lyssnar på dig och vi lär känna varandra, därefter tar vi tillsammans reda på dina kunskaper, resurser och starka sidor för att utforma en gemensam planering där vi hjälper dig att hitta en sysselsättning eller en arbetsplats med arbetsuppgifter som passar just dig.

Praktik - Vilken sysselsättning passar mig?
Du får möjlighet att besöka olika former av verksamhet och olika arbetsplatser där du även kan prova på en eller flera av dem genom praktik. Vi på Activlink stödjer och följer upp dig hela vägen. Du har också möjlighet att vara i vår färg- och form verksamhet eller skapa över gränserna och utforska den digitala världen, med hjälp av olika media och IT stöd.

Arbete eller sysselsättning - Jag har nått mitt mål.
Du har nått dit mål och deltar i en sysselsättning eller i arbetslivet där du har en anställning med eller utan stöd. I det här steget kan det även ingå att vi handleder din arbetsgivare och medarbetare på din arbetsplats, utifrån Supported Employment.