Att arbeta på Activlink

På Activlink tillämpar vi ett verksamhetsnära ledarskap vilket innebär att vi har en platt organisation. Alla med ledande roller är väl förankrade i verksamheten och arbetar själva operativt i densamma.

Utbildningsnivåer
Våra medarbetare är välutbildade med bred kunskap och med mångårig yrkeserfarenhet såväl av psykiska funktionsnedsättningar som av psykisk ohälsa.

Ny medarbetare på Activlink
Vi håller alltid dörren öppen för de som knackar på och arbetar kontinuerligt med att rekrytera nya medarbetare.