Att arbeta på Activlink

På Activlink tillämpar vi ett verksamhetsnära ledarskap vilket innebär att vi har en platt organisation. Alla med ledande roller är väl förankrade i verksamheten och arbetar själva operativt i densamma.

Utbildningsnivåer
Våra medarbetare är välutbildade med bred kunskap och med mångårig yrkeserfarenhet såväl av psykiska funktionsvariation som av psykisk ohälsa. Det innebär att du hittar såväl socionomer som arbetsterapeuter och undersköterskor m.fl. bland våra medarbetare.

Ny medarbetare på Activlink
Vi håller alltid dörren öppen för de som knackar på och arbetar kontinuerligt med att rekrytera nya medarbetare.