Företagsinformation

Activlink AB
Organisationsnummer: 559045-4392
Momsregistreringsnummer: SE559045439201

Faktureringsadress och besöksadress:
Södra Hamngatan 25, 411 14 Göteborg
PDF-faktura till: inbox.lev.466562@arkivplats.se

Styrelse och ledning
Bolagets styrelsen består av Britta-Maria Kurlberg Kvarnefors samt ägarna
VD Magnus Kallenberg och Ulf Oredsson. Revisor är Anders Hegmo på BakerTilly. Ägarna är aktiva och arbetar i verksamheten.

För mer information om bolaget klicka här för att komma till allabolag.se

Kollektivavtal
Activlink är genom sitt medlemskap i Vårdföretagarna kollektivavtalsanslutet. Vårdföretagarna är en branschorganisation för privata vård- och omsorgsgivare som ställer höga krav på sina medlemsföretag. Det görs bland annat genom noggranna kontroller av ägare, ekonomisk redovisning och att vi som medlem följer etiska riktlinjer. Företag som inte lever upp till kraven nekas inträde eller kan uteslutas.

LSS-tillstånd
Daglig verksamhet är en tillståndspliktig verksamhet, där tillståndet utfärdas av IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Vi har två enheter Activlink1 och Activlink2 med tillstånd att ta emot 50 deltagare vardera. De flesta som väljer att komma till oss går vidare ut till en praktikplats, där vi i första hand träffas på arbetsplatsen. Därför är vi aldrig fler än 20 deltagare samtidigt på någon av enheterna. Activlink1 och Activlink2 har separata tillstånd i två olika lokaler, men ligger på samma adress och våningsplan. Verksamhetsansvariga och föreståndare är Magnus Kallenberg och Ulf Oredsson.

Kvalitet och miljö
Med ett systematiskt kvalitetsarbete och ett ledningssystem utformat för att uppfylla kraven enligt SOSFS 2011:9, samt de krav som ställs på oss som utförare av daglig verksamhet i Göteborgs Stad. Har vi som mål att säkerställa kvaliteten och att ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet.

I vårt miljöledningssystem har vi upprättat mål som tar hänsyn till lagkrav och förhåller sig till Miljöbalken 1998:808, samt till de krav som ställs på oss som leverantör till Göteborgs Stad.

Ledningssystemet och miljöledningssystemet är ett stöd i det dagliga arbetet och är förenklat uttryckt en uppföljningsbar beskrivning i form av olika rutiner av hur vi skall arbeta och vad du som deltagare, anhörig eller myndighetsperson m.fl. skall kunna förvänta dig av oss. Både IVO (Inspektionen för vård och omsorg) samt Göteborgs Stad kontroller vid sina inspektioner att vi följer och har de rutiner som krävs för att vi skall få utföra daglig verksamhet.

Om oss
Activlink startades 2016 av Magnus och Ulf med målet att tillhandahålla daglig verksamhet i Göteborgs Stad. Båda två med en bred kunskap och mångårig yrkeserfarenhet i ledande befattning inom socialt omsorgsarbete. Activlink var redan en upphandlad utförare och hade fram till införandet av LOV (Lagen om valfrihet) 2019 ett ramavtal med Göteborgs Stad för att utföra daglig verksamhet. I samband med införandet av LOV genomfördes det dock en ny ansöknings- och kvalificeringsprocess med utökade krav på alla leverantörer som ville kvarstå som utförare.

Efter en omfattande prövning var vi en av de första leverantörerna som redan i december 2018 blev godkända att från starten av LOV  den 1 april 2019 utföra daglig verksamhet i Göteborgs Stad. Ett stort  förtroende som vi tar på största allvar. För oss innebär det att vi är och arbetar som vi beskriver och säger att vi skall göra, alltid med målet att vara ett stöd för dig som valt att komma till oss.