Individual Placement and Support (IPS)

IPS är en Supported Employment-baserad metod som tagits fram för personer med psykisk funktionsnedsättning som vill vara i arbete.

IPS bygger på åtta principer :

  • Alla personer med en psykisk funktionsnedsättning som vill vara i arbete kan delta.
  • Deltagarens egna preferenser, intressen och val är viktiga och styr hur stödet utformas.
  • Deltagaren skall informeras om hur den ekonomiska ersättningen kan påverkas när man får arbete.
  • Målet är ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.
  • IPS är en integrerad del i det psykiatriska arbetet.
  • Sökandet efter arbete inleds tidigt inom 1 månad eller så snart deltagaren uttryckt önskan att arbeta.
  • Vi som leverantör skall bygga relationer med företag och arbetsplatser.
  • Stödet är inte tidsbegränsat.

Sammanfattningsvis kan vi säga att stöd enligt IPS innebär en snabbare process till arbete, där målsättningen är att du skall komma ut på ett studiebesök, eller en anställningsintervjuv så fort du är redo, som snabbast inom en månad. Fokus är på att hitta en anställning, inte bara en sysselsättning eller en praktikplats. Som deltagare får du stöd i att söka arbete, men får göra arbetet själv. Vilket ställer krav på motivation och egen drivkraft.