Hur vi förhåller oss

På Activlink tillämpar vi ett salutogent synsätt. Det innebär att vi fokuserar på det som fungerar för dig. Vi ser dig som en aktiv, unik person och lägger därför stor vikt vid att få med hela din samlade situation som till exempel hobbyer eller andra intressen när vi tillsammans planerar för hur vi skall vara ett stöd för dig.

Vi arbetar utifrån idén att alla människor ska ges tillträde till det ordinarie arbetslivet utifrån sina egna möjligheter och resurser. Vi stödjer dig som har en önskan om att få arbeta men har svårigheter att på egen hand ta dig fram i arbetslivet. I vår dagliga verksamhet har vi som mål att hitta en lämplig sysselsättning eller en arbetsplats där du kan genomföra studiebesök få en praktik genomföra arbetsträning eller arbetsprövning och slutligen få en anställning med eller utan stöd.

Activlink samarbetar med många olika verksamheter och arbetsgivare, både offentliga och privata, för att kunna erbjuda just dig rätt lösning.

Vi når resultat tillsammans

När du kommer till oss på Activlink har vi fokus på att lyfta fram dina kunskaper, resurser och starka sidor därefter utformar vi en gemensam planering och hjälper dig att hitta en sysselsättning eller en arbetsplats med arbetsuppgifter som passar just dig.

Vi gör tillsammans studiebesök i olika verksamheter och hos olika arbetsgivare där du kan prova på och praktisera hos en eller flera av dem. Om ditt mål är anställning blir det också vårt mål. Vi finns med som ett stöd hela vägen. Du kan även välja att vara i vår egen färg- och formverksamhet del av tiden eller heltid, där du genom eget skapande kan öka din förmåga att uttrycka dig med bilder, former och texter men även kan skapa över gränserna och utforska den digitala världen, med hjälp av olika media och IT stöd.

Du leder vi stödjer

Vi på Activlink har inga färdiga lösningar utan utformar vårt stöd till dig utifrån din unika situation, dina förutsättningar och dina intressen. Vi arbetar bland annat efter en metod som kallas för IPS, Individual Placement and Support, där stödet kan se väldigt olika ut beroende på vem du är. Det kan till exempelvis handla om att ta fram tydliga instruktioner som förenklar dina arbetsuppgifter, eller vara ett verktyg för att ta fram hur vi kan vara ett stöd som hjälper dig i olika situationer, för att du skall känna dig trygg i nya miljöer. Tillsammans tar vi reda vad just du behöver för att det ska fungera för dig i ditt vardagsliv.