Supported Employment

Supported Employment är en metod för att ge ett personligt utformat stöd till människor med funktionsvariation eller andra utsatta personer som vill vara i arbete. Tanken är att alla som vill vara i arbete ska få det stöd och den vägledning de behöver för att hitta ett arbete som fungerar för just dem och som är hållbart i längden. De som får stöd behöver inga särskilda förkunskaper, ingen arbetsträning och behöver inte ha arbetat i skyddade former innan. Metoden erbjuder även ett stöd till arbetsgivare och medarbetare.

Supported Employment växte fram i USA på 1970- och 1980-talet med målet att människor som vill vara i arbete skall få det på den öppna arbetsmarknaden med en vanlig lön. Metoden utformades som ett alternativ till skyddade arbetsplatser som var avskilda från det vanliga samhälls- och arbetslivet. Metoden används alltmer i Sverige och på andra håll i världen.

Supported Employment utgår från fem steg

  • Det skall finnas en överenskommelse med deltagaren
  • Kartläggning av deltagarens yrkesprofil
  • Söka arbete, utforma skriva CV, personligt brev med mera
  • Arbetsgivarengagemang, med stöd även till arbetsgivaren
  • Stöd till deltagaren både på och utanför arbetet

En grundläggande princip i Supported Employment är att du börjar söka arbete så snart som möjligt. Vi tillsammans väljer arbetsplats och arbetsuppgifter utifrån vad du vill och dina förutsättningar. Det är också viktigt att helheten med vardagsliv med mera fungerar bra.